czech | english Informační portál:   pro klienty  -  pro zaměstnance  
 


Profil společnosti

Pracovní tým

 

 

Představenstvo společnosti:

Ing. František Francírek, Ph.D.
zastává funkci předsedy představenstva společnosti. Od roku 1994 je profesně činný jako daňový poradce (KDP ČR) a od roku 2000 také jako odhadce majetku (ČKOM). V rámci své odborné činnosti se specializuje především na daňové aspekty transferových cen (viz publikace některých odborných článků v ekonomických periodikách). Také se jako externí pedagog podílí na výuce na Katedře veřejných financí VŠE v Praze a školí pro vzdělávací agenturu Intes Praha. Vedle této své odborné činnosti zastává funkci předsedy správní rady NADACE TÁTA A MÁMA.

Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
zastává funkci místopředsedy představenstva společnosti. V rámci své odborné činnosti se specializuje především na manažerské účetnictví, účetní aspekty transferových cen a problematiku harmonizace účetnictví, včetně účetnictví neziskových organizací.  Od roku 1996 působí zároveň jako pedagog na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně přednáší pro vzdělávací agentury VOX, Intes, Controller Institut a Svaz účetních. Podílel se též na oficiálním překladu Mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedle této své odborné činnosti zastává funkci místopředsedy správní rady NADACE TÁTA A MÁMA.

Ing. Jarmila Václavková
daňová poradkyně, zastává funkci člena představenstva společnosti.Externí konzultanti:

Ing. Ondřej Burian
daňový poradce. Vlastní daňovou praxi provozuje od roku 1997, odborně se zaměřuje především na specifické problémy v oblasti daně z příjmů. Absolvent několika certifikačních vzdělávacích programů pořádaných KDP ČR a PF MU Brno. Člen odborné sekce pro daň z příjmů právnických osob při KDP ČR. Rozsáhlá publikační činnost (Economia, Verlag Dashöfer, ASPI).


prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
profesorka na katedře finančního účetnictví Vysoké škole ekonomické v Praze se specializací na účetnictví podnikových kombinací, gestor kursu Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Stejnojmená kniha vyjde na podzim 2005 ve 3. vydání ve vydavatelství BOVA-Polygon. Autorka řady článků s tematikou účetnictví akvizicí a fúzí. Od roku 1992 členka Komory auditorů ČR, členka zkouškového výboru Komory auditorů ČR, jednatelka a auditorka auditorské společnosti RAVO-AUDIT s.r.o.

Ing. Zdeněk Krůček, CSc.
daňový poradce, je předsedou představenstva poradenského družstva INTES Praha. Daňové poradenství vykonává od roku 1990. Po schválení zákona o daňovém poradenství a komoře daňových poradců je od roku 1993 členem KDP ČR. V komoře je od roku 1994 členem odborného kolegia, vedoucím sekce majetkových daní a zkušebním komisařem. Věnuje se rovněž přednáškové a publikační činnosti v oblasti daní.

Mgr. Matěj Haranta, advokát


Pracovní tým:

Lukáš Bortlík
evidence a administrativní správa nemovitostí


Ing. Martina Božková
účetní


Renáta Kafková
sekretářka


Ing. Magdalena Krotilová
daňový specialista


Daniela Lipková
účetní s certifikátem Svazu účetních

 

Ing. Radka Samková
účetní s certifikátem Svazu účetních

 

Jana Vacenovská
evidence a administrativní správa nemovitostí, zdanění nemovitostí

 

Ing. Marta Vacková
účetní s certifikátem Svazu účetních
mzdy a personalistika

 

Jana Vacatová
účetní


Ing. Petr Hošek
účetní 


Lenka Žertová
účetní 


Jan Kašpar
účetní 

 

Monika Hrabáková
účetní 

 

Jana Kolářová
účetní 

 

Zuzana Novotná
účetní 

 

Irena Slavíková
účetní 

 

Mgr. Pavel Tulach
účetní 

 

Klára Vondřichová
účetní