czech | english Informační portál:   pro klienty  -  pro zaměstnance  
 


Profil společnosti

Filozofie

 

 

Společnost Locke & Hobbes a.s. jako výhradně česká poradenská společnost nese ve svém názvu jména dvou významných myslitelů své doby – Johna Lockeho a Thomase Hobbese. Úmyslem zakladatelů bylo přihlásit se k tradičním hodnotám let dávno minulých, které ve svém pojednání „Teorie poplatků a zásady prospěchu ve zdanění“ vyjádřil již v 17. století právě Thomas Hobbes, když definoval daň jako protihodnotu služeb poskytovaných občanu státem.

Dnešní, dosud mnohdy zcela nevyzrálý vztah občana a státu, nutí mnohé podnikatele ke dvou nevyváženým extrémům - na jedné straně k lehkomyslným a rizikovým formám daňových optimalizací a na straně druhé k nedůvodné a rigidní absenci hledání a využívání zákonných daňových výhod. Nalezení zlaté střední cesty úspory a rizika tak patří mezi priority v péči o daňové povinnosti našich klientů.