czech | english Informační portál:   pro klienty  -  pro zaměstnance  
 


 

 

Nabídka organizacím z oblasti neziskového sektoru      


Vážená paní, vážený pane,

česká účetní a daňová kancelář Locke & Hobbes a.s., působí na trhu již 17 let. Představenstvo naší  společnosti si předsevzalo využít této své dlouholeté zkušenosti pro podporu neziskového sektoru, zejména tedy nadací, nadačních fondů, občanských sdružení a obecně prospěšných společností.

Orientace na výše uvedené subjekty není náhodná. Společnost Locke & Hobbes a.s. udržuje úzké vztahy s neziskovým sektorem po celou dobu své existence. Členové představenstva zastávají statutární posty v jedné z  tuzemských nadací zabývající se pomocí znevýhodněným dětem. Problematice hospodaření nadací a občanských sdružení se členové našeho týmu věnují i na akademické půdě. Naší společnosti není ostatně ve vztahu k neziskovému sektoru cizí ani role dárce.

Výše uvedené skutečnosti nás vedou ke koncepci této nabídky v oblasti  finančního řízení, vedení účetnictví, sestavování účetních výkazů a finančních zpráv a dalších jiných finančně-administrativních služeb pro nadace, nadační fondy, občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti.. Domníváme se, že tyto zákonné či manažerské požadavky neziskového sektoru dokážeme řešit optimálním způsobem – ze své vlastní zkušenosti víme, že pro efektivní řízení, ale i pro prezentaci výsledků své činnosti externím uživatelům potřebujete včasné, přesné a správné informace a to pokud možno s minimálními náklady.

Využijte našich zkušeností a svěřte nám své starosti s účetnictvím, sestavováním výkazů pro dárce, vyúčtováváním grantů, vedením mezd a personalistikou a další návaznou agendou a získejte tak tolik potřebný klid a čas na výkon vlastní činnosti Vaší organizace – na realizaci Vašich projektů
 

Upřímně se těšíme na možnost budoucí spolupráce.

V úctě

Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
místopředseda představenstva
Locke & Hobbes a.s.
info@locke-hobbes.cz
telefon: 226 222 030